NEWS & EVENTS

E-D-S Day!!! เติมความสดชื่นเซอร์ไพรสคนพิเศษ E-D-S Day: Fresher Surprise

88.5 E-D-S Everyday Station    ร่วมสร้างความพิเศษ ให้คุณผู้ฟังคนพิเศษให้ทุกวันที่ 8 ของทุกเดือนเป็นวันพิเศษตลอดทั้งปี   พิเศษ! สิงหาคมนี้ เติมความสดชื่นพร้อมเซอร์ไพรสวันเกิดเพื่อน  กับ   E-D-S Day: Fresher Surprise  ส่งต่อความเย็นและความสดชื่น และเซอร์ไพรสเพื่อนคนพิเศษในวันเกิด   ด้วยของขวัญและน้ำดื่มเย็นชื่นใจจาก   ไทย ประกันชีวิต   พร้อมไอศครีม   New Zealand Natural Premium   และกระเป๋าผ้าพิเศษจาก   88.5 E-D-S

ผู้โชคดีท่านที่   1   คุณภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์   -  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้โชคดีท่านที่   2   คุณพัชรี ซัมดิน   -  โรงงานยาสูบ 5

ผู้โชคดีท่านที่   3   คุณณัฐยา วงศ์เจริญเกียรติ​   -  ตึกจามจุรีแสควร์

ติดตาม  E-D-S Day  ครั้งต่อไปได้ที่นี่  88.5 E-D-S Everyday Station  เพราะทุกวันคือวันพิเศษ 

xxx