Programs

E-D-S Bonus : เพลงปลดหนี้

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสิิฐ 
ก.พ.นี้ คุณจะหมดหนี้ หมดสิน แน่นอน!!!

-- E-D-S Bonus : เพลงปลดหนี้ -- 
ฟังเพลงที่ E-D-S ให้ดี เพราะทุกเพลงมีโบนัสซ่อนอยู่
คุณเลือกโบนัสได้เองตั้งแต่ 500 - 2,000 บาท
อยากเอาไปปาดหนี้อะไร เท่าไหร่ เลือกได้ตามใจคุณ
.
.
ลงทะเบียนปลดหนี้ ปลดทุกข์ ได้โดย....
1.พิมพ์บอกเราว่าคุณจะเอาโบนัสไปปลดหนี้อะไร 
ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร
2. ส่งมาบอกเราได้ทุกช่องดังนี้
- Inbox Facebook 88.5 eds
- SMS 4264885
- Line @88.5eds 
3. ดีเจจะสุ่มโทร.กลับไปหาคุณ และให้เลือกจำนวนโบนัสที่คุณอยากได้ และตอบคำถามเกี่ยวกับเพลงให้ถูกต้อง หากตอบถูกก้รับโบนัสที่คุณเลือกไว้ไปปลดหนี้ได้เลย

- ถ้าคุณเลือกโบนัสมาก คำถามก็จะยากขึ้นตามลำดับนั่นเอง
- ได้โบนัสแล้วยังเข้ามารับได้เลยทันที ปลดหนี้ทันใจ
- คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

#FM885EDS #EDSBonus #เพลงปลดหนี้ #เพราะทุกวันคือวันพิเศษ

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D-S BONUS เพลงปลดหนี้

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรม โดยบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต

3. ผู้ที่ได้รางวัล สามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน

4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล

5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D-S บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28 โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248

8. สามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกินเวลา 18.30 น.

9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.30 น. เท่านั้น และรับรางวัลได้ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D-S ได้ 2 ช่องทาง   

      ได้แก่   ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com

                ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds

       เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้              

                 - สำเนาบัตรประชาชน

                 - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้

16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

xxx